Jak se dostat kam potřebuju – navigace na cestách

jak-se-dostat-kam-potrebuju-navigace-na-cestach

Při cestování za klientem je pro mě nejdůležitější být na místě včas, nejlépe s minimálně pětiminutovým předstihem. Před vlastní schůzkou se potřebuju hlavně psychicky připravit, což je mnohdy velmi náročné, ať už klient sídlí v malém městě nebo v metropoli, jelikož dostat se do cíli mé vyžaduje často kombinaci jízdy po dálnici a následně po okreskách, mnohdy i velmi nepříznivým prostředím místních komunikací. Taková cesta už sama o sobě je vyčerpávající a i přes detailní přípravu se nakonec může stát, že díky uzavírkám sídlo klienta nějakou dobu hledám. V takovém případě je největším pomocníkem navigace. Navigačních přístrojů existuje několik typů, jejich aplikace je však různě omezená, proto se většinou spoléhám na kombinaci několika nástrojů.

Příprava na cestu

Příprava na služební cestu zejména do míst, která nemám zcela zmapována, je nezbytná nejen z hlediska samotného jednání, ale také kvůli nalezení cíle. Sídlo každého klienta si prohlédnu v mapovém prohlížeči – v dnešní době již obsahují řadu fotografií i dalších informací, které pomáhají orientaci přímo v cíli. Pro cestu si vyberu několik tras, přičemž vždy za hlavní považuji tu nejrychlejší. Také si prohlédnu všechny uzavírky a riziková místa, která se podél jednotlivých tras nachází. Nezbytnou součástí přípravy je pak vyhledání optimálního parkování – efektivního s ohledem na cenu, a v dostatečné blízkosti cílové lokality vždy s ohledem na roční období (kromě včasného příchodu musí být dodržen také reprezentativní vzhled). Zkontroluji předpověď počasí a jsem relativně připraven, zaskočit už mě může jen náhoda.

Cestování po dálnici

Ve služebním automobilu mám nainstalovánu stálou navigaci, která mi dělá společnost mnohdy častěji než reální lidé. I její rady jsou však někdy bezcenné, zejména nastane-li nečekaná situace na dálnici. Navigace, kterou používám, má obdobně jako většina navigací aktualizovaný software. Ten zaznamenává plánované uzavírky na cestách, pokud však dojde k nehodě, jež ochromí provoz dálnice i na několik hodin, dopředu mě neupozorní. Z tohoto důvodu v případě, že mě čeká cesta po D1 a dalších živých tepnách (což je prakticky vždy) využívám několika informačních zdrojů. Navigace pro mě představuje vždy primární zdroj, který určuje směr jízdy, rozhodování však realizuji na základě zdrojů dalších. Prvním z nich je rádio, kde stav na vnitrostátních silnicích a dálnicích hlásí v intervalech několika minut.

Druhý zdrojem se pro mě v poslední době stala mobilní aplikace, která umožňuje sdílení informací o situaci na silnici všem přihlášeným uživatelům. Abyste mohli využívat mobilní aplikaci, musí být Váš chytrý telefon kompatibilní se softwarem. V dnešní době mají navigační mobilní aplikace různé přidané funkce a nabízí řadu vedlejších služeb, které zjednodušují jejich použití. Informace z této aplikace jsou tak neustále aktuální a už se mi díky nim povedlo objet nejednu kolonu. Pokud jedu za klientem, využívám k rozhodování o cestě na dálnici zejména tyto dva zdroje a opouštím ji vždy při riziku vzniku kolony druhým sjezdem před místem nehody nebo uzavírky.

Cestování po okreskách

Při cestování po okreskách používám převážně navigaci, jelikož pravděpodobnost vzniku kolony je zde zřídkavá. Většina uzavírek na okreskách je plánovaná a překážky v cestě bývají docela rychle průjezdné. Mobilní aplikaci při jízdě po okreskách ovšem ponechávám zapnutou zejména, blížím-li se k frekventovanějším komunikacím.

Cestování po velkých městech

Ve větších městech bývá snaha dostat se na místo určení složitější, zejména pokud se jedná o lokality, které detailně neznám. V metropolích i v okresních městech jezdím výhradně s pomocí mobilní aplikace, jelikož mě včas upozorní na nutné zdržení a většinou jsem schopen vyhledat rychlejší cestu. I v tomto případě ponechávám navigaci zapnutou, ovšem bez zvuku pro sekundární orientaci. Aplikace je obvykle pro účel dostat se k cíli dostačující.

Při přesunu do cíle služební cesty (ke klientovi) je lepší spoléhat se na více navigačních systémů, jejichž aplikace je specifická pro konkrétní potřeby. Po dosažení cíle je první část mého pracovního úkolu překonána, dalším problémem, zejména ve větších městech je parkování, kterému se budu věnovat separátně v dalších článcích.

A jakých pomocníků pro dosažení místa určení používáte Vy? Jaká kombinace se Vám při Vašem cestování osvědčila?