Přemýšlíte, kde parkovat u letiště?

premyslite-kde-parkovat-u-letiste

Náplň mé práce obvykle nevyžaduje cestování letadlem, často se však v prostorách letišť vyskytuji zejména v souvislosti s vlastními cestami nebo při vyzvedávání klientů – v takovém případě obvykle musím řešit, kde parkovat u letiště. Kromě tuzemských klientů jednám také často s klienty zahraničními, kteří se do České republiky dostávají různými způsoby v závislosti na vzdálenosti jejich sídla. Přítomnost těchto klientů v našem regionu bývá dvojího charakteru – buď Českou republikou projíždějí a mají zde více schůzek s dalšími zástupci, nebo jedou přímo do naší firmy podívat se na výrobní procesy, či utužit vztahy s představenstvem. Klienti ze vzdálenějších destinací obvykle volí leteckou dopravu, což notně vyžaduje znalost problematiky parkování v těchto místech.

Letiště v České republice a v přilehlých státech

Letecká doprava u nás je určená primárně k přepravě osob, v tomto ohledu jsou také koncipovány parkovací plochy a stání v přilehlých oblastech – tedy převážně pro osobní auta. V současné době je v České republice v provozu pět mezinárodních letišť. Kromě čtyř z nich (Praha, Brno, Ostrava, Pardubice) dojíždím také do dvou vzdálenějších destinací, a to do Bratislavy a Vídně, podle toho, kam klient přiletí, případně, kde přestupuje. Schůzky se pak nezřídka konají přímo v prostorách letiště nebo v blízkém okolí. Nejčastěji se setkávám s nutností parkování na pražském letišti – způsob, jak tento problém řeším, rozvedu v samostatném článku.

Samotný proces dopravy na letiště je spojen s obvyklými nástrahami pracovních cest – tedy kromě letiště Pardubického, které mám takříkajíc „za domem“. Nalezení optimálního parkovacího místa je však neméně náročné a vyžaduje podrobnou znalost a dobrou orientaci prostředí, jež primárně získávám především studiem webových zdrojů.

Typy parkování

Většina letišť, které navštěvuji, jsou k optimálnímu parkování uzpůsobena. Samotná letiště nabízí vhodné typy parkování podle aktuální potřeby návštěvníků. Kromě letištní služby se v okolí zpravidla nachází také prostory subjektů zabývajících se poskytováním této služby nezávisle, jež obvykle nabízí určité výhody včetně možnosti rezervace stání. Podmínky pro parkování u jednotlivých letišť, tedy v Praze, Brně, Ostravě, Pardubicích, Bratislavě i Vídni jsou podrobně vysvětleny a včetně ceníků vyvěšeny na jejich webových stránkách, vždy v příslušné sekci.

Parkování je obvykle nabízeno ve dvou variantách – jako krátkodobé a dlouhodobé, určeno buď pro odvoz nebo vyzvednutí osoby, nebo pro ponechání auta v prostorách letiště v případě odletu. Krátkodobé stání je často řešeno dále dvěma alternativami – jako expresní nebo hodinové, podle účelu ponechání vozidla v prostorách parkoviště.

Jaký typ parkování zvolit?

Pro mé potřeby je vždy nejvhodnější využívání krátkodobého hodinového stání, zejména v případě, že s klientem na letišti i jednám. Prostory expresního krátkodobého stání jsou sice terminálům blíže, ale většinou je snížená sazba omezená 15 minutovým intervalem, po němž se cena parkovného výrazně navýší. I v případě, že klienta (nebo v soukromých případech blízkou osobu) na letiště pouze doprovázíte, nebo jej z letiště vyzvedáváte, je 15 minut velmi krátká doba na všechny úkony – při vyzvedávání také musíte počítat s možným zdržením jak příletu letadla, tak osoby v letištních prostorách (vyzvedávání zavazadel apod.).

Rezervace parkování

Pokud víte, že budete potřebovat auto na letišti odstavit v určitém časovém intervalu, je ideálním řešením tohoto problému provést rezervaci parkování, abyste předešli problémům s nedostatkem parkovacích míst. Většina letištních parkovišť tuto možnost nenabízí, proto je vhodné v takovém případě zvolit jiného poskytovatele, který je často lépe vybaven pro dlouhodobé stání vozidel. V okolí letišť je takových firem obvykle více, své služby inzerují na společných stránkách a srovnávacích portálech.

Letiště v České republice a v přilehlých státech nabízí většinou kvalitativně velmi podobné formy parkování, hlavní rozdíly obvykle naleznete v ceně a časových intervalech. Při rozhodování o tom, jakým způsobem budete u letiště parkovat, se nezapomeňte vždy detailně informovat o všech možnostech a aspektech – informace jsou dostupné online z mnoha zdrojů.

Máte zkušenosti s parkováním na letišti? Vyzkoušeli jste již dlouhodobé parkování na odstavných parkovištích jiných poskytovatelů, než jsou přímo letiště? Byli jste spokojeni?