Archive

Jak se dostat kam potřebuju – navigace na cestách

Při cestování za klientem je pro mě nejdůležitější být na místě včas, nejlépe s minimálně pětiminutovým předstihem. Před vlastní schůzkou se potřebuju hlavně psychicky připravit, což je mnohdy velmi náročné, ať už klient sídlí v malém městě nebo v metropoli, jelikož dostat...

Více
Parkování Na Služebních Cestách

Překonání vzdálenosti ze sídla firmy ke klientovi představuje první důležitou bariéru včasného příjezdu. Na silnicích a dálnicích v České republice i v zahraničí se člověk může setkat s ledasčím od dlouhých kolon až po nutnost to občas vzít ne zcela zpevněnou...

Více
Parkování při služební cestě ve velkých městech

Jednou z nástrah života obchodníka jsou parkovací systémy velkých měst, které kontinuálně prochází mnohými úpravami, aby zpříjemnily život všem dotčeným. Ve velkých městech se stává problémem především parkování v centru a přilehlých oblastech, kde zpravidla sídlí...

Více
Přemýšlíte, kde parkovat u letiště?

Náplň mé práce obvykle nevyžaduje cestování letadlem, často se však v prostorách letišť vyskytuji zejména v souvislosti s vlastními cestami nebo při vyzvedávání klientů – v takovém případě obvykle musím řešit, kde parkovat u letiště. Kromě tuzemských klientů jednám tak�...

Více
Jak je to s parkováním u letiště v Praze

Parkování u letiště v Praze má svá specifika a vyžaduje hlavně dobré plánování tak, abyste jej využili co nejvýhodněji a současně zvládli svůj úkol bez sebemenších problémů. Několikrát za měsíc se mi stane, že musím na letiště Václava Havla – ať už vyzvedávám důleži...

Více
Jak ovlivňuje okolní infrastruktura ceny stavebních pozemků

jsou určovány řadou faktorů, včetně polohy, poptávky a nabídky. Jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují ceny pozemků, je však infrastruktura. Infrastrukturou se rozumí fyzické a organizační struktury, které usnadňují ekonomické a sociální aktivity, jako jsou silnice, inžený...

Více
Jaká je vaše ideální váha?

Znalost své může být klíčová pro udržení zdraví, pohodlí a sebevědomí. Mnoho lidí se však ptá, co vlastně ideální váha znamená a jak ji určit. V tomto článku se podíváme na různé metody pro zjištění ideální váhy, ale také na důležité faktor...

Více